Drezdeński Chór św. Krzyża

Niedziela • 25 lipca 2021 r. • godz. 15.00 i 18.00

Magiczne brzmienie „Krzyżowców”

Drezdeński Chór św. Krzyża
Roderich Kreile • Kantor Chóru św. Krzyża, dyrygent

Dzieła Roberta Schumanna, Pekki Kostiainena, Johannesa Brahmsa, Edwarda Griega i in.

Jeden z najsłynniejszych chórów chłopięcych na świecie, ponad 8 wieków czystej i niezniszczalnej świeżości głosów, intensywnej artykulacji i artystycznej siły wyrazu. Specyficzne brzmienie to rezultat codziennych intensywnych prób i gruntownych zajęć wokalnych i instrumentalnych. Wielu znakomitych kompozytorów różnych epok historii muzyki było ściśle związanych z drezdeńskim Chórem św. Krzyża. Należeli do nich np. wczesnobarokowy drezdeński kapelmistrz nadworny Heinrich Schütz oraz Johann Sebastian Bach i Felix Mendelssohn-Bartholdy działający w pobliskim Lipsku.

36 € • 29 € • 19 € + 10% opłaty rezerwacyjnej
Z zastrzeżeniem zmian!

Bilety RESERVIX godz. 15.00 Bilety RESERVIX godz. 18.00