Partner

Dziękujemy naszym kibicom, partnerom i sponsorom

Przenośnik
Podobnie jak w poprzednich latach Choriner Musiksommer 2022 będzie aktywnie wspierany przez


Sponsorzy


Partner medialny


Współtowarzysz