Muzyka jest wspólnym językiem
wszystkich narodów na ziemi

Khalil Gibran

Program 2022