Muzyka jest wspólnym językiem
wszystkich narodów na ziemi

Khalil Gibran

Program 2022

Symfonicy Berlińscy

Brandenburska Orkiestra...

Orkiestra Filharmonii...

Kebyart Ensemble

Berlińska Radiowa Orkiestra...